Mediator

o sobie

Elżbieta Jarszak

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, kierunek Psychologia Sądowa i Penitencjarna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

Posiadam certyfikaty mediatora Polskiego Centrum Mediacji. Jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, w Zamościu i w Siedlcach.

Pasjonatka pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Kilka słów o mnie

Jestem wpisana na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie,  listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Zamościu oraz na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach.

W pracy i w życiu prywatnym z empatią, zrozumieniem i troską podchodzę do ludzi. Zawsze dotrzymuję danego słowa, realistycznie patrzę na świat. Żeby lepiej zrozumieć świat, bardziej efektywnie pomóc klientom, podnoszę kwalifikacje, skutecznie docieram do istotnych w danej kwestii informacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, w tym niejednokrotnie praca pod presją czasu, pomaga mi, by w pełni poświęcić się i skupić na pomocy klientowi w trudnej dla niego sytuacji.

Kwalifikacje

Wykształcenie

Ukończyłam studia wyższe na kierunku Psychologia Sądowo-Penitencjarna w  Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  studia podyplomowe w zakresie Mediacji Sądowej i Pozasądowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Ukończyłam ponadto dodatkowe specjalistyczne szkolenia Polskiego Centrum Mediacji z zakresu:

  • mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację,
  • mediacji w postępowaniu karnym i w mediacji w postępowaniu z nieletnim,
  • mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych,
  • mediacji w postępowaniu cywilnym i gospodarczym,
  • mediacji w postępowaniu z prawa pracy i w organizacji,
  • mediacji w postępowaniu administracyjnym.

Ponadto uczestniczyłam w:

  • szkoleniu „Diagnoza i pomóc dziecku będącemu ofiarą pomocy seksualnej” organizowane przez Centrum Diagnozy i Terapii WSEI w Lublinie;
  • szkoleniu „Psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci” i „Profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw” (Centrum Psychologii Sądowej Wrocław 2015).
  • seminarium szkoleniowym prowadzonym przez prof. dr. hab. Jana Terelaka „Homo Faber, czyli człowiek i narzędzia pracy w okresie ponowoczesności” w Lublinie, w Centrum Diagnozy i Terapii WSEiI.

Zapraszam

Zapraszam wszystkie osoby, które tkwią w konflikcie, a chcą się porozumieć w krótkim czasie. Nie poniosą Państwo z tego tytułu dużych kosztów, a będą mogli utrzymać dobre relacje. Ze swojej strony gwarantuję najwyższe standardy pracy, nienaganną etykę zawodową i doświadczenie poparte szeroką wiedzą.

Zapraszam do kontaktu!